Viscaur pasaulē BIM (Būves Informācijas Modelēšana) kļūst aizvien aktuālāka un pat obligāts process, lai nodrošinātu plānošanu, projektēšanu un ēku konstruēšanas efektivitāti. Šeit lasiet, kas ir BIM, kā to pielieto un ko nozīmē tā līmeņi.

Kas ir BIM?

BIM ir abreviatūra, kas apzīmē Būves Informācijas Modelēšanu. Tas ir process, kas ļauj vairākiem skicētājiem un AIB (arhitektiem, inženieriem un būvniekiem) profesionāļiem, lai sadarbotos un strādātu kopā plānojot, projektējot un konstruējot ēkas ar viena 3D modeļa palīdzību. Tas var veikt arī nepieciešamos aprēķinus, kas nepieciešami ēku ekspluatācijai un pārvaldībai. Šie dati ļauj īpašniekiem un citām ieinteresētajām personām pieņemt lēmumus, kas attiecas uz būvēm, ņemot vērā digitāli izveidoto modeli – pat pēc tam, kad ēka jau ir uzcelta.

No rasējumiem uz CAD un tad uz BIM

Pagātnē tika izmantoti rasējumi un zīmējumi, lai atainotu konkrētu būvniecības plānu. Šāds 2D attēls bija ļoti apgrūtinošs, lai patiesi izprastu reālos apmērus un prasības. Tad nāca CAD (Computer Aided Design), kas ļāva maketētājiem redzēt plānu jau digitālākā formā. Pēc tam no CAD pārgāja uz 3D, kas piedāvāja jau daudz reālistiskāku rezultātu salīdzinot ar rasējumiem. Un šobrīd BIM (Būves Informācijas Modelēšana) ir standarts, esot arī vairāk kā tikai parasts 3D modelis. 3D modeļus izmanto gandrīz visur, ja runājam par biznesu, tad pat totalizatori.lv/ tiek izmantota grafiskā vide, lai izveidotu informāciju, kuru meklē cilvēki-šajā gadījumā, tie būtu Latvijas labāko bukmeikeru fani.

BIM objekti

BIM objekti, komponenti, kas veido BIM modeli, ir inteliģenti, ģeometriski un spēj saglabāt datus. Ja kāds no elementiem mainās, BIM programmatūra var aktualizēt modeli un praktiski izmainīt nepieciešamos lielumus. Tas ļauj Modelim palikt nemainīgam un koordinētam visa procesa laikā tā, lai inženieri, arhitekti, dizaineri un projektu vadītāji var strādāt visi kopīgā vidē.

“I” vārdu savienojumā BIM

BIM kā vienots veselums attiecas uz visām iesaistītajām pusēm, kas piedalās konstruēšanā un būves izstrādes ciklā, sadarbojoties un daloties ar informāciju. Tomēr īstais BIM spēks slēpjas tā “I” (informācijā). Visa savāktā informācija – no koncepcijas līdz pabeigtam objektam – tiek ne tikai uzglabāta, bet arī ir viegli pieejama. Dati var tikt izmantoti, lai uzlabotu precizitāti kādi projekta sadaļas izstrādē, pārnestu dizainu no biroja uz lauku, uzlabot informācijas apriti starp ieinteresētajām pusēm, samazināt izmaiņu radītās neērtības un problēmas un nodrošināt ieskatu esošu ēku renovācijas projektiem vēlāk.

Kā dalās ar BIM informāciju?

Ar BIM modeļa informāciju var dalīties caur savstarpēji pieejamu interneta vietni zināmu kā common data environment (CDE)  un savāktie dati tiek glabāti kā “informācijas modelis”. Informācijas modelis var tikt izmantots visās ēkas izstrādes stadijās; no sākuma līdz darbībai – un pat renovācijām un atjaunošanām.

Un tagad, kad esam aplūkojuši, kas ir BIM un kā to var izmantot, pāriesim pie BIM līmeņiem.

Kas ir BIM līmeņi?

Dažādi BIM līmeņi var tikt sasniegti dažādu veidu projektos. Katrs līmenis nozīmē dažādus kritērijus, kas demonstrē noteiktu “gatavības” pakāpi. BIM līmeņi sākas ar 0 un iet līdz 4D, 5D un pat 6D BIM. Šo līmeņu mērķis ir novērtēt (izmērīt) cik efektīvi vai cik daudz informācija tiek nodota un uzturēta visa procesa laikā.

Tāpēc, ko katrs no līmeņiem nozīmē un kā identificēt, kurā no līmeņiem pašlaik strādā? Zemāk ir īss apraksts katram no pirmajiem trīs līmeņiem un paskaidrojums, kas ietilpst katrā no stadijām.

0 BIM līmenis

0 BIM līmenis attiecas uz projektu, kur nenotiek dažādu nozares pārstāvju savstarpēja sadarbība. Ja lietojat 2D CAD un strādājat ar zīmējumiem un/vai digitālām izdrukām, varat droši teikt, ka esat 0 līmenī. Mūsdienās lielākā daļa industrijā strādā virs šī līmeņa, tomēr ir nozares profesionāļi, kuriem nepieciešams vēl pāriet uz jauno procesu un iepazīties ar jaunumiem.

1 BIM līmenis

Izmantojat 3D CAD, strādājot konceptuāli, bet 2D, lai izstrādātu produkcijas informāciju un citu dokumentāciju, visdrīzāk nozīmē, ka strādājat 1BIM līmenī. Šajā līmenī CAD standarti ir pārvaldīti ar BS 1192:2007, un ar elektroniskajiem datiem var dalīties no kopējās vides (CDE), ko parasti pārvalda pārvaldnieks. Daudzi uzņēmumi ir 1 līmeņa BIM, kas neprasa daudz sadarbības un katra ieinteresētā puse pārvalda katra savus datus.

2 BIM līmenis

2 BIM līmenis sākas ar to, ka vide ir vairāk vērsta uz savstarpēju sadarbību. Patiesībā 2016. gadā BIM 2. līmenis tika noteikts kā obligāts visiem publiski izsludinātajiem projektiem Lielbritānijā. 2. līmenī visi komandas dalībnieki izmanto 3D CAD modeļus, bet dažreiz ne vienu un to pašu modeli. Tomēr, tas, kā atbildīgās personas apmainās ar informāciju, atšķiras no citiem līmeņiem. Informācija par būves dizainu un vidi tiek kopīgota viena faila formātā. Kad firmas apvieno šo katra vēl ar saviem datiem, tas ietaupa laiku, samazina izmaksas un novērš nepieciešamību visu pārveidot. Tā kā ar datiem šādi dalās, CAD programmatūrai ir jāvar pārveidot vienotā faila formātā, tādā kā IFC (Industry Foundation Class) vai COBie (Construction Operations Building Information Exchange).

3 BIM līmenis

BIM 3. līmenis ir pat vēl vairāk vērsts uz sadarbību. Tā vietā, lai katrs strādātu ar savu 3D modeli, 3. līmenis nozīmē, ka visi izmanto vienu projektu, ar kuru dalās. Modelis atrodas “centrālajā” vidē un tam var piekļūt, kā arī to var rediģēt ikviens. Tas tiek sauks par atvērto BIM, tas arī nozīmē, ka projektam tiek pievienots vēl viens papildu aizsargfiltrs, palielinot projekta vērtību katrā stadijā. Lielbritānijas valdība ir pat apņēmusies panākt, ka BIM 3.līmenis ir noteiktums visiem projektiem, tuvākajos gados.

BIM nākotne

Ņemot vērā tās acīmredzamos ieguvumus, ir skaidrs, ka BIM ir šeit uz palikšanu. Tā ir definējusi savus mērķus un uzdevumus un ir acīmredzami uzlabojusi darba vidi visiem tiem, kas strādā katrā no līmeņiem. Nešaubīgi konstruēšanas un būvniecības nākotne paliks tikai arvien digitālāka un vērsta uz savstarpēju sadarbību.  Tā kā BIM kļūst arvien niansētāks, 4D, 5D un 6D BIM būs arvien lielāka loma procesā. Turklāt visā pasaulē ir mēģināju samazināt atkritumus, kas rodas būvniecības un izstrādes procesā. Tas galvenokārt attiecas uz neefektīviem projektiem, pārstrādi un nesaprašanām procesa laikā. Strādājot savstarpējā sadarbībā BIM vidē, daudz lielāka iespēja no visa šī izvairīties, kas liek domāt labākas nākotnes virzienā.