BIM Forums Rīga 2015

BIM Forums Rīga 2015

Integrētā BIM projektēšanas darbplūsma

Kvalitātes un savstarpējās sadarbības problēmu jautājums tiek plaši apspriests būvniecības industrijā. Viens no galvenajiem kvalitāti mazinošajiem iemesliem ir sistēmas un efektīvas darbplūsmas trūkums komunikācijā un informācijas apmaiņā starp projektā iesaistītajām pusēm, apdraudot projektu finansējumu, termiņus un būves ilgtspējību. Šogad BIM Forums ir veltīts atvērta BIM procesa vadībai un integrētai darbplūsmai uzsverot informācijas apmaiņas procesu, izmaiņu koordinēšanu, komunikācijas vadību un projekta kvalitātes pārbaudēm.

BIM Foruma dalībiekiem būs iespēja vērot kā paraugdemonstrējumu interaktīvas komandas darbu, kas izmantos dažādas specializētas datorprogrammas arhitektiem, būvinženieriem un inženiertīklu projektētājiem.


Būvniecības BIM Foruma 2015 prezentācijas


PROJEKTĒŠANAS PROCESU UZLABOŠANA, PASAULES LABĀKĀ PRAKSE

UAB “Intelligent BIM Solutions” vadītājs Ernestas Beržanskis runās par starptautisko pieredzi un metodiku būves realizācijas procesu vadībā, kas palīdz nodrošināt integrētu projektēšanas, būvniecības un apsaimniekošanas gaitu, kā arī par starptautiski atzītu metožu pielietošanu integrēta procesa ieviešanā, pielāgošanā un uzlabošanā, ņemot vērā vietējo specifiku. Pamatojoties uz citu valstu un uzņēmumu pozitīvo pieredzi, tiks runāts par praktiskiem soļiem, kas palīdz nodrošināt integrētu procesu jau šodien.


KAS IR ĪSTAIS BIM PILNAM ĒKAS DZĪVES CIKLAM

UAB “Intelligent BIM Solutions” vadītājs Ernestas Beržanskis runās par ēkas pilno BIM dzīves ciklu, kas sākas no idejas, turpinās ar projektēšanu, ēkas būvniecību, ēkas apsaimniekošanu un beidzas līdz ar ēkas nojaukšanu, kā arī par atvērtā BIM (openBIM) procesiem katrā no ēkas dzīves cikla stadijām, skaidrojot izmantojamos principus un praktiskos paņēmienus katras stadijas uzstādīto mērķu kvalitatīvai izpildei, īpaši akcentējot openBIM integrētā procesa izmantošanas priekšrocības katrā ēkas dzīves cikla posmā.


BIM INTEGRĀCIJA PAŠVALDĪBU DARBĀ – PIRMIE SOĻI

Oskars Kļava, Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks tehniskajos un nekustamo īpašumu jautājumo, runās par pieredzi darbā ar BIM un pirmajiem soļiem tehnoloģiju integrācijai pašvaldības darbā.


KVALITĀTES ASPEKTI BŪVNIECĪBAS INDUSTRIJĀ

Par būvniecības kvalitātes un kontroles aspektiem būvniecībā informēs Būvniecības valsts kontroles biroja direktors Pēteris Druķis.


INTEGRATED DESIGN PROCESS IN BIM ENVIROMENT – LIVE DEMO LV –

(Part 1 – initial design)

INTEGRĒTAIS PROJEKTĒŠANAS PROCESS PARAUGDEMONSTRĒJUMI BIM VIDĒ: ARHITEKTŪRA, BŪVKONSTRUKCIJU APRĒĶINI UN DETALIZĀCIJA; INŽENIERTĪKLU APRĒĶINI UN DETALIZĀCIJAS.


INTEGRATED DESIGN PROCESS IN BIM ENVIROMENT – LIVE DEMO LV –

(Part 2 coordination)

INTEGRĒTAIS PROJEKTĒŠANAS PROCESS PARAUGDEMONSTRĒJUMI BIM VIDĒ: ARHITEKTŪRA, BŪVKONSTRUKCIJU APRĒĶINI UN DETALIZĀCIJA; INŽENIERTĪKLU APRĒĶINI UN DETALIZĀCIJAS.


INTEGRATED DESIGN PROCESS IN BIM ENVIROMENT – LIVE DEMO LV –

(Part 3 – detailing and documentation)

INTEGRĒTAIS PROJEKTĒŠANAS PROCESS PARAUGDEMONSTRĒJUMI BIM VIDĒ: ARHITEKTŪRA, BŪVKONSTRUKCIJU APRĒĶINI UN DETALIZĀCIJA; INŽENIERTĪKLU APRĒĶINI UN DETALIZĀCIJAS.


Oskars Kļava (Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks) Pēteris Druķis (Būvniecības valsts kontroles biroja direktors)
Dēvijs Šīraks (LatBIM member of board) Jānis Jirgens (MERKS chief Architect)
Artūrs Rakstiņš (ARA Intellect Engineer, Member of board) Talsos izmēģina jaunas tehnoloģijas