BIM FORUMS RĪGA 2016 – INFRASTRUKTŪRA

BIM Forum Riga 2016 Session C Infrastruktura

BIM ceļu un tiltu būvēs; BIM Infrastruktūra.

Ceļu, tiltu un infrastruktūras būvniecība sastāda ievērojamu daļu no būvniecības apjoma Latvijā. Plānošanas un uzturēšanas procesa uzlabojumi palīdz speciālistiem labāk pārvaldīt resursus un veikt plānveida pasākumus. Sesijas laikā tiks demonstrēts piemērs no Somijas, kādus ieguvumus BIM bāzētie risinājumi sniedz ceļu, tiltu un infrastruktūras objektu būvniecībā.

 

 

Tuomas Hörkkö - BIM SOMIJAS INFRASTRUKTŪRĀ

 
Ville Suntio - UZ MODEĻA BALSTĪTA CEĻA PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA PRAKSĒ

 

Tuomas Hörkkö / Martin Kriz - BIM RISINĀJUMI INFRASTRUKTŪRĀ