BIM FORUMS RĪGA 2016 – GALVENĀ SESIJA

bim-forum-riga-2016-galvenais-sesija

BIM Praktiskā būvniecība. Apsaimniekošana. Infrastruktūra.

Bieži par BIM domā no projektēšanas puses un nesaskata praktisko sasaisti BIM projektam ar būvniecības un apsaimniekošanas procesiem, kā rezultātā BIM attīstība pēc projekta izstrādes apstājas un netiek tālāk pilnvērtīgi izmantots.

Šī gada BIM FORUM RĪGA 2016 tiks veltīts BIM projekta tālākai izmantošanai būvniecības un apsaimniekošanas vajadzībām - ķēdes posmam, kas savieno projektētājus ar būvniekiem un apsaimniekotājiem kā arī BIM prasībām un praktiskajiem ieguvumiem. Semināram tiks piesaistīti speciālisti no Somijas, Anglijas, Zviedrijas un citām valstīm, tajā skaitā BIM Forumā dalību ņems pārstāvji no starptautiskās organizācijas BUILDING SMART, kas ir BIM standartu un vadlīniju pamatlicēji Eiropā.

 

Rob Roef - KĀPĒC BIM? KUR IR PROBLĒMA?

 

Christopher Groome - OPEN BIM, BIM VISĀ PASAULĒ, EKSPORTA IESPĒJAS

 

Dēvijs Šīraks - BIM KUSTĪBA LATVIJĀ + BIM LOMA REKONSTRUKCIJĀ, “SKANĒŠANA UZ BIM”

 

PANEĻDISKUSIJA