BIM FORUMS RĪGA 2016 – ĒKU ĪPAŠNIEKI

BIM Forum Riga 2016 Session B Eku Ipasnieki

Sesija B - būvniecības ierosinātāji, ēku īpašnieki, apsaimniekotāji.

Praktiski padomi ēku īpaniekiem, pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem. Kvalitatīvs ēkas projektēšanas un būvniecības process kā pamats veiksmīgai un ekonomiskai ēkas apsaimniekošanai un pārvaldībai. Kā zināms, ēkas būtiskākās izmaksas slēpjas ēkas apsaimniekošanā un tās sastāda līdz pat 80% no ēkas dzīves cikla kopējām izmaksām.

 

 

Ģirts Beikmanis - PROBLĒMU KOPSAKARĪBAS UN SAREŽĢĪJUMI ĒKU PROJEKTĒŠANĀ, BŪVNIECĪBĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

 
Mik van Leeuwen - PIEREDZE BŪVNIECĪBAS PROCESA NOSLĒGŠANĀ UN ĒKU APSAIMNIEKOŠANAS PROCESA UZSĀKŠANĀ CENTRĀLEIROPĀ

 

Giedrijus Slavickas - EFEKTĪVA ĒKAS UZTURĒŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA

 

Agnese Irmeja - ŠODIENAS PROBLĒMU LOKS PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS