BIM Forums Rīga 2016

BIM FORUMS RĪGA 2016 – INFRASTRUKTŪRA

BIM ceļu un tiltu būvēs; BIM Infrastruktūra. Ceļu, tiltu un infrastruktūras būvniecība sastāda ievērojamu daļu no būvniecības apjoma Latvijā. Plānošanas un uzturēšanas procesa uzlabojumi palīdz speciālistiem labāk pārvaldīt resursus un veikt plānveida pasākumus. Sesijas laikā tiks demonstrēts piemērs no Somijas, kādus ieguvumus BIM bāzētie risinājumi sniedz ceļu, tiltu un infrastruktūras objektu būvniecībā.     Tuomas […]

BIM FORUMS RĪGA 2016 – ĒKU ĪPAŠNIEKI

Sesija B – būvniecības ierosinātāji, ēku īpašnieki, apsaimniekotāji. Praktiski padomi ēku īpaniekiem, pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem. Kvalitatīvs ēkas projektēšanas un būvniecības process kā pamats veiksmīgai un ekonomiskai ēkas apsaimniekošanai un pārvaldībai. Kā zināms, ēkas būtiskākās izmaksas slēpjas ēkas apsaimniekošanā un tās sastāda līdz pat 80% no ēkas dzīves cikla kopējām izmaksām.     Ģirts Beikmanis – […]

BIM FORUMS RĪGA 2016 – BŪVNIECĪBA

Praktiski padomi un piemēri, BIM celtniecībā. Veicot projektēšanu BIM, pēc projektēšanas bieži iegūtā informācija netiek izmantota, taču tieši būvniecības procesos BIM spēj sniegt lielāko pievienoto vērtību un palīdzēt būvniekam darbus veikt ātrāk, lētāk un kvalitatīvāk. Sesijas laikā tiks pievērsta uzmanība BIM informācijas izmantošanai būvniecības vajadzībām, palīdzot būvniekam plānot, tāmēt, ražot, kontrolēt statusu un veikto darbu […]

BIM FORUMS RĪGA 2016 – GALVENĀ SESIJA

BIM Praktiskā būvniecība. Apsaimniekošana. Infrastruktūra. Bieži par BIM domā no projektēšanas puses un nesaskata praktisko sasaisti BIM projektam ar būvniecības un apsaimniekošanas procesiem, kā rezultātā BIM attīstība pēc projekta izstrādes apstājas un netiek tālāk pilnvērtīgi izmantots. Šī gada BIM FORUM RĪGA 2016 tiks veltīts BIM projekta tālākai izmantošanai būvniecības un apsaimniekošanas vajadzībām – ķēdes posmam, […]

BIM Forums Rīga 2016
GALVENĀ SESIJA
zāle Omega 1

BIM Praktiskā būvniecība. Apsaimniekošana. Infrastruktūra. Bieži par BIM domā no projektēšanas puses un nesaskata praktisko sasaisti BIM projektam ar būvniecības un apsaimniekošanas procesiem, kā rezultātā BIM attīstība pēc projekta izstrādes apstājas un netiek tālāk pilnvērtīgi izmantots. Šī gada BIM FORUM RĪGA 2016 tiks veltīts BIM projekta tālākai izmantošanai būvniecības un apsaimniekošanas vajadzībām – ķēdes posmam, […]

BIM Forums Rīga 2016
SESIJA A – BŪVNIECĪBA
zāle Omega 1 13:00 – 16:00

Praktiski padomi un piemēri, BIM celtniecībā. Veicot projektēšanu BIM, pēc projektēšanas bieži iegūtā informācija netiek izmantota, taču tieši būvniecības procesos BIM spēj sniegt lielāko pievienoto vērtību un palīdzēt būvniekam darbus veikt ātrāk, lētāk un kvalitatīvāk. Sesijas laikā tiks pievērsta uzmanība BIM informācijas izmantošanai būvniecības vajadzībām, palīdzot būvniekam plānot, tāmēt, ražot, kontrolēt statusu un veikto darbu […]

BIM Forums Rīga 2016
SESIJA B – ĒKU ĪPAŠNIEKI
zāle Sigma 13:00 – 16:00

Sesija B – būvniecības ierosinātāji, ēku īpašnieki, apsaimniekotāji.   Praktiski padomi ēku īpaniekiem, pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem. Kvalitatīvs ēkas projektēšanas un būvniecības process kā pamats veiksmīgai un ekonomiskai ēkas apsaimniekošanai un pārvaldībai. Kā zināms, ēkas būtiskākās izmaksas slēpjas ēkas apsaimniekošanā un tās sastāda līdz pat 80% no ēkas dzīves cikla kopējām izmaksām.   REĢISTRĀCIJA BIM Forums […]

BIM Forums Rīga 2016
SESIJA C – INFRASTRUKTŪRA
zāle Lambda 13:00 – 16:00

BIM ceļu un tiltu būvēs; BIM Infrastruktūra. Ceļu, tiltu un infrastruktūras būvniecība sastāda ievērojamu daļu no būvniecības apjoma Latvijā. Plānošanas un uzturēšanas procesa uzlabojumi palīdz speciālistiem labāk pārvaldīt resursus un veikt plānveida pasākumus. Sesijas laikā tiks demonstrēts piemērs no Somijas, kādus ieguvumus BIM bāzētie risinājumi sniedz ceļu, tiltu un infrastruktūras objektu būvniecībā.   REĢISTRĀCIJA BIM […]

PANEĻDISKUSIJA
zāle Omega 1 16:20 – 17:00

Paneļdiskusija.   Paneļdiskusijas dalībnieki, pārstāvot dažādas gan valstiskas, gan nevalstiskas organizācijas, atbildēs uz jautājumiem saistībā ar BIM.   REĢISTRĀCIJA BIM Forums Rīga 2016 GALVENĀ SESIJA zāle Omega 1 BIM Forums Rīga 2016 SESIJA A – BŪVNIECĪBA zāle Omega 1 13:00 – 16:00 BIM Forums Rīga 2016 SESIJA B – ĒKU ĪPAŠNIEKI zāle Sigma 13:00 – […]